Skip to main content

Το πλάνο Λιόλιου για το αύριο του ελληνικού μπάσκετ

Το πλάνο του για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ, παρουσίασε μέσω της ιστοσελίδας του «dwsepasa.gr», ο υποψήφιος για τις εκλογές της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Ο ισχυρός άνδρας του Προμηθέα  έκανε γνωστό το οργανόγραμμα του για την Ομοσπονδία, μέσω ενός καταστατικού χάρτη για το αύριο του αθλήματος.

Αναλυτικά:

Θεσμοθέτηση διαχρονικών αρχών για μία σύγχρονη Ομοσπονδία 

Είναι γεγονός ότι η κοινωνία μας βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις, οι οποίες έχουν αντίκτυπο σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας και εξ αυτού του λόγου το αύριο φαντάζει πιο απαιτητικό από ποτέ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιπτώσεις είναι ανυπολόγιστες και όλες οι κυβερνήσεις παγκοσμίως αντιμετωπίζουν προκλήσεις που θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στον άμεσο μετασχηματισμό τους, διαφοροποιώντας πλήρως όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Σε αυτό το περιβάλλον που αλλάζει, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μαζί να οραματιστούμε το αύριο του εθνικού μας αθλήματος, το οποίο διαχρονικά αποτελεί το σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν του ελληνικού αθλητισμού και συνδετικό κρίκο της ελληνικής κοινωνίας.

Πριν από περίπου τρεις  μήνες, για πρώτη φορά στα δρώμενα του αθλήματος άνοιξε μία συζήτηση για τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την εξέλιξη και την αναβάθμιση του αθλήματος. Σε αυτή τη συζήτηση συμμετείχαν  τα σωματεία, οι φορείς του αθλήματος καθώς και οι φίλαθλοι, οι οποίοι κατέθεσαν τις προτάσεις τους, με κάθε μέσο και τρόπο.

Το συμπέρασμα από τη σύνθεση όλων των ανωτέρω απόψεων ήταν ένα. Απαιτείται άμεσα αλλαγή πορείας. Χρειαζόμαστε νέα πνοή, προκειμένου το ελληνικό μπάσκετ να ακολουθήσει τα δεδομένα της νέας εποχής. Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό μπάσκετ έχει ανάγκη μία σύγχρονη ομοσπονδία, η οποία θα δίνει την απαραίτητη ώθηση στα σωματεία προς τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους και ταυτόχρονα θα είναι αρωγός τους, υποστηρίζοντάς τα και εξαλείφοντας τα προβλήματα τους. Την κρίσιμη αυτή στιγμή απαιτούνται νέες ιδέες, νέοι τρόποι λειτουργίας, οι οποίοι θα στοχεύουν στην ταχύτητα, στην αμεσότητα, στην αποτελεσματικότητα και κυρίως στην οικονομική εξυγίανση.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν μέσω αυτού του καινοτόμου διαλόγου, σε συνδυασμό με τις πάγιες εκπεφρασμένες θέσεις μας για τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το μπάσκετ όπως το οραματιζόμαστε, οδήγησαν σήμερα σε αυτό το πλαίσιο αρχών. Όπως θα αναλυθεί λεπτομερώς,  παραθέτουμε συγκεκριμένα τους βασικούς άξονες παρεμβάσεων καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας και προτεραιοτήτων για την επόμενη τετραετία, προκειμένου όλοι να έχουμε το μπάσκετ που οραματιζόμαστε.

 Άξονας 1:  Σύγχρονη οργανωτική δομή της ομοσπονδίας και διαχωρισμός αρμοδιοτήτων

Η πρώτη βασική αρχή για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει σήμερα το μπάσκετ, είναι ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και των στελεχών που θα υλοποιήσουν το όραμα.

Αποκλειστική ευθύνη του ΔΣ της ΕΟΚ αλλά και των επιτροπών της δευτερευόντως, είναι να σχεδιάσουν το όραμα για το μέλλον του Ελληνικού μπάσκετ όπως, επίσης, και να καταρτίσει το οργανόγραμμα της Ομοσπονδίας, ορίζοντας τα στελέχη (τεχνοκράτες) που θα αναλάβουν την ευθύνη υλοποίησής του. Το ΔΣ της Ομοσπονδίας θα υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την αποτελεσματικότητα των στελεχών αλλά και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Επί της ουσίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, σε αγαστή συνεργασία με τα σωματεία και τις Ενώσεις, ενσκήπτοντας στα αιτήματα της κοινωνίας και τις ανάγκες του ελληνικού μπάσκετ, θα οριοθετήσουν την κατεύθυνση και το όραμα για το αύριο του αθλήματος. Από την άλλη πλευρά, τα αρμόδια στελέχη που θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, θα αναλάβουν να μας οδηγήσουν εκεί.

Συγκεκριμένα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ καθώς και οι Επιτροπές της Ομοσπονδίας λειτουργώντας δημοκρατικά και συλλογικά, θα συνεδριάζουν τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο, αλλά και εκτάκτως, όποτε τούτο κριθεί απαραίτητο,  έχοντας ως αντικείμενο τη θέσπιση στόχων που θα οδηγήσουν το Ελληνικό μπάσκετ τη θέση που του αρμόζει, ενώ παράλληλα θα ελέγχει και κατά πόσον αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται.

 Για την επίτευξη των στόχων που θα θέσει το ΔΣ, αποκλειστικά υπεύθυνα είναι τα έμμισθα στελέχη που θα αναλάβουν τη λειτουργία της ομοσπονδίας, με βάση το νέο οργανόγραμμα της ΕΟΚ.  Με τις γνώσεις τους καθώς και την εμπειρία τους, χωρίς καμία παρέμβαση από τα μέλη του ΔΣ, θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη ομοσπονδία, η οποία θα έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την ταχύτητα, την  αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα.

 Είναι απολύτως εναρμονισμένο με τις πάγιες θέσεις μας ότι τα μέλη του ΔΣ δεν θα λαμβάνουν καμία αμοιβή, άμεση ή έμμεση, είτε αυτή αφορά τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε επιτροπή, είτε τις αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει. Όπως, εξάλλου, έχει επισημανθεί, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ δεν θα εμπλέκονται με κανέναν τρόπο στην καθημερινή λειτουργία της ομοσπονδίας. Η ευθύνη για  την εύρυθμη λειτουργία της ομοσπονδίας, βαρύνει τα έμμισθα στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο οργανόγραμμα της ΕΟΚ και τα πρόσωπα αυτά θα κληθούν να υλοποιήσουν απρόσκοπτα το όραμα της Ομοσπονδίας για το αύριο. Εννοείται, ότι ο έλεγχος της αποδοτικότητας των στελεχών θα είναι διαρκής και τα στελέχη θα αποδίδουν λόγο για τα πεπραγμένα τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενώπιον του ΔΣ.

 Ακρογωνιαίος λίθος του πλαισίου αρχών για τη μετάβαση στο αύριο, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποδοτικού τμήματος Marketing, που θα δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων, παρέχοντας επιπλέον πόρους στην Ομοσπονδία για να επιτελέσει το έργο της. Η ύπαρξη παικτών με πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο βεληνεκές, αποτελούν την ευνοϊκή συγκυρία αλλά και ταυτόχρονα την ευκαιρία, ώστε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να αναπτύξει τις υπάρχουσες χορηγικές συνεργασίες και να δημιουργήσει νέες, οι οποίες θα δώσουν νέα πνοή στην ΕΟΚ και θα βελτιώσουν την εξωστρέφεια του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο πρέπει και αξίζει να είναι παγκόσμιο brand.

 Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητος στη νέα εποχή, ο εκσυγχρονισμός της προβολής και της προώθησης  όλων των πρωταθλημάτων που τελούν υπό την αιγίδα της ΕΟΚ. Με το άθλημα να έχει παρουσία σε κάθε γωνιά της επικράτειας, συντονίζουμε κεντρικά την εικόνα των διοργανώσεων και θέτουμε κατευθυντήριες γραμμές (live streaming, ονοματοδοσία πρωταθλημάτων, κοινοί χορηγοί σε διάφορες βαθμίδες και ηλικιακές κατηγορίες)  με τις οποίες δημιουργούμε επιπλέον έσοδα, τα οποία θα στηρίξουν τις προσπάθειές μας στη συγκεκριμένη δύσκολη οικονομική συγκυρία.

 Άξονας 2: Πλήρης διαφάνεια σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της ομοσπονδίας

Προωθούμε άμεσα νέο οργανόγραμμα με πλήρη αναδιαμόρφωση του υπάρχοντος, το οποίο παρουσιάζει τη δομή της Ομοσπονδίας και θα είναι προσβάσιμο σε όλους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΟΚ. Τοιουτοτρόπως, κάθε φίλαθλος, κάθε σωματείο, κάθε συνεργάτης θα έχει πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για τη λειτουργία της ΕΟΚ. Όλα τα έμμισθα στελέχη που θα ενταχθούν στο δυναμικό της ομοσπονδίας, θα γνωστοποιούν το προσόντα τους, το επιστημονικό και αθλητικό background τους και τις γνώσεις τους, καθώς θα είναι υποχρεωτική η ανάρτηση του βιογραφικού τους στην ιστοσελίδας της ομοσπονδίας.

Συνοπτικώς, παρουσιάζεται η αρχική δομή που θα αποτελέσει το όχημα για τη μετάβαση στο αύριο του μπάσκετ που οραματιζόμαστε.

OrgChartEOK

Με την ανωτέρω οργανωτική δομή, θα εξασφαλίσουμε τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα απαντά άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αλλά πρωτίστως θα προσδώσει μια λογική διαφάνειας στη λειτουργία της ΕΟΚ .

Ειδικότερα:

Πέραν της τεράστιας σημασίας του επανασχεδιασμού της εμπορικής στρατηγικής  που ήδη αναφέρθηκε, εξίσου σημαντική είναι η ψηφιακή μετάβαση που πρέπει να λάβει χώρα, όσον αφορά την καθημερινή λειτουργία της ομοσπονδίας.  Στόχος μας είναι η ΕΟΚ να καταστεί πρότυπο ψηφιακής διακυβέρνησης μεταξύ των ομοσπονδιών όλων των αθλημάτων, χρησιμοποιώντας τις άπειρες δυνατότητες που προσφέρει η πληροφορική. Ούτως, το εξειδικευμένο τμήμα IT της ομοσπονδίας, θα αποτελέσει το σημαντικότερο εργαλείο της μετάβασης από το χθες στο αύριο.

 Εννοείται ότι η ίδια διαφάνεια θα ισχύσει και για τα οικονομικά στοιχεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Είναι δεδομένο ότι τόσο τα έξοδα (μισθοδοσίες, λειτουργικά, κόστος διοργανώσεων) όσο και τα έσοδα (χορηγίες, διοργανώσεις, επιχορηγήσεις) θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. Η διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή και προαπαιτούμενο για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, όπως την οραματιζόμαστε. Οι εποχές αδιαφάνειας έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.

 Στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας θα λειτουργήσει στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί η βεβαία χρονολογία για τη λήψη εγγράφων εκ μέρους της Ομοσπονδίας, γεγονός που θα προσδώσει στην ΕΟΚ το απαραίτητο κύρος, αλλά κυρίως θα εμπεδώσει την εμπιστοσύνη των Τοπικών Ενώσεων, των σωματείων, των προπονητών και των αθλητών. Με την καθιέρωση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, κάθε ενδιαφερόμενος θα δύναται να λαμβάνει γνώση για τα έγγραφα που τον ενδιαφέρουν και την ημερομηνία πρωτοκόλλησής τους. Είναι αυτονόητο, ότι θα είναι δυνατή η λήψη αιτήσεων και εγγράφων καθώς και η πρωτοκόλληση αυτών, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις, οι οποίες αναλύθηκαν ενδελεχώς, και αφορούν στη διάκριση αρμοδιοτήτων μέσω του οργανογράμματος καθώς και την πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά μεγέθη, θα δημιουργηθεί μία σύγχρονη Ομοσπονδία ευρωπαϊκού τύπου, με ξεκάθαρες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων.

 Άξονας 3: Λειτουργική διασύνδεση της ΕΟΚ με ενώσεις & σωματεία, διοικητικές αλλαγές και εξωστρέφεια

Συνακόλουθα, προσαρμοζόμαστε στο ψηφιακό άλμα της ελληνικής κοινωνίας και  οραματιζόμαστε μια αντίστοιχη -αν όχι μεγαλύτερη- αλλαγή στην καθημερινή λειτουργία της Ομοσπονδίας, των Ενώσεων και των σωματείων. Η ψηφιακή ενοποίηση της Ομοσπονδίας, των επιμέρους ενώσεων και των αθλητικών σωματείων θα τροποποιήσει άρδην τη λειτουργία της ΕΟΚ.  O ρόλος των Ενώσεων θα είναι πλήρως αναβαθμισμένος, προσθέτοντας επιπλέον ανθρώπινους πόρους και εμπειρία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των αλλαγών που απαιτούνται.

Συγκεκριμένα:

Από την πρώτη μέρα, θα προχωρήσουμε σε εκτεταμένη καταγραφή όλων των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στην καθημερινή λειτουργία της ΕΟΚ και θα επανασχεδιαστούν, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων (οικονομικών & ανθρώπινων) καθώς και με απώτερο σκοπό την αύξηση της ταχύτητας διεκπεραίωσης πάσης φύσεως αιτημάτων, από και προς τα σωματεία και τις ενώσεις. Ο επανασχεδιασμός αυτών των δραστηριοτήτων, θα οδηγήσει σε κατάργηση πεπαλαιωμένων πρακτικών (πχ έκδοση δελτίων σε φυσικό αντίτυπο) και αντικατάσταση τους με βέλτιστες πρακτικές, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια από φορείς και ομοσπονδίες, εντός και εκτός αθλητικού στερεώματος. Προβλέπεται, δε, η δημιουργία ειδικού τμήματος στην Ομοσπονδία, το οποίο θα επεξεργάζεται προτάσεις των σωματείων αλλά και παράπονα των σωματείων, προκειμένου να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ Ομοσπονδίας και σωματείων.

 Όσον αφορά τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων που βρίσκονται υπό την αιγίδα της ΕΟΚ, θα λάβει χώρα μία συνολική αναβάθμιση των διαδικασιών και των πρακτικών που ακολουθούνται, από τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής σε διοργανώσεις, μέχρι και το πρωτόκολλο λειτουργίας που θα ακολουθείται σε κάθε μεμονωμένο αγώνα. Το νέο μοντέλο λειτουργίας, είναι ήδη έτοιμο και δοκιμασμένο, καθώς βασίζεται σε σύγχρονα πρότυπα διαχείρισης διοργανώσεων και αγώνων (Παγκόσμια Ομοσπονδία, ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων, Πρωτάθλημα Α1 Κατηγορίας ανδρών), με απώτερο στόχο την ελάττωση της γραφειοκρατίας και τη μείωση των εξόδων για τα σωματεία.

 Παράλληλα, θα επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος και η συνεισφορά κάθε κατηγορίας, στην επιδιωκόμενη ανασύνταξη του ελληνικού μπάσκετ. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν ευέλικτες διοργανώσεις, με κατάλληλο αριθμό ομάδων ανά κατηγορία, οι οποίες, όμως, θα είναι ουσιαστικά εθνικές κατηγορίες και όχι κατ’ επίφασιν. Το σημαντικότερο είναι ότι θα υπάρξει πρόβλεψη για την επιτάχυνση της εξέλιξης νεαρών αθλητών, οι οποίοι μέσα σε ένα αναβαθμισμένο αγωνιστικό περιβάλλον, απέναντι και σε έμπειρους παίκτες όλων των ηλικιών, θα μπορέσουν να αποκτήσουν εμπειρία, προκειμένου να αγωνιστούν σε υψηλότερο επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντική η αναδιάρθρωση με γεωγραφικά κριτήρια των Εθνικών κατηγοριών που τελούν υπό την αιγίδα της ΕΟΚ, μέτρο που θα οδηγήσει άμεσα σε μείωση του κόστους μετακινήσεων και διαμονών για τους συλλόγους. Παράλληλα, θα λάβει χώρα πλήρης απαλλαγή των εξόδων διαιτησίας – γραμματείας που επιβαρύνουν τις ομάδες, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ώστε να πάρουν μια βαθιά οικονομική ανάσα τα σωματεία, ιδιαίτερα ενόψει της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Το κόστος που θα προκύψει,  θα καλυφθεί από την ΕΟΚ, με αναδιανομή των υπαρχόντων πόρων του προϋπολογισμού της ομοσπονδίας, χωρίς να μειωθούν τα χρήματα που λαμβάνουν διαιτητές και κριτές. Είναι αυτονόητο, δε, ότι και τα σωματεία θα εναρμονιστούν και θα εκσυγχρονιστούν, με την αρωγή της Ομοσπονδίας, μέσω της παροχής τεχνογνωσίας, της εξοικονόμησης πόρων καθώς και την εκπαίδευση των στελεχών τους.

 Η ΕΟΚ θα υποστηρίξει αυτό το νέο πλαίσιο και θα παρέχει πληροφορίες, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές στις Ενώσεις και τα σωματεία ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο περιβάλλον, το οποίο θα εξασφαλίζει εξοικονόμηση πόρων σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύει ακόμη περισσότερο την πλήρη διαφάνεια. Στόχος μας μέσα από αυτόν τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, είναι τα περισσότερα ζητήματα που θα προκύπτουν, να επιλύονται κυριολεκτικά με το πάτημα ενός κουμπιού.

 Στρατηγική επιλογή μας είναι η επαναλειτουργία γραφείου της ΕΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, καθώς στόχος μας είναι η άμεση και καλύτερη επικοινωνία με όλες τις Ενώσεις και με όλα τα Σωματεία που αποτελούν το κύτταρο του αθλητισμού. Επιθυμία μας είναι να είμαστε δίπλα στα σωματεία, εκμηδενίζοντας οποιονδήποτε παράγοντα στηρίζεται στην απόσταση και που , ενδεχομένως, μπορεί να καταστήσει δύσκολη την άμεση επικοινωνία.

 Υιοθέτηση πολιτικής εξωστρέφειας. Στόχος μας  είναι οι συνεργασίες με δήμους και περιφέρειες, οι οποίοι θα ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση του αθλήματος. Η ΕΟΚ και οι κατά τόπους ενώσεις  θα προσκαλέσουν τους τοπικούς φορείς σε κοινές δράσεις. Εμείς, οι άνθρωποι που αγαπάμε το άθλημα, πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα. Δεν είναι επιλογή μας η αναμονή κρατικών παρεμβάσεων, αντίθετα, με ενεργητική διάθεση, θα προσεγγίσουμε όλον τον κρατικό μηχανισμό για χάραξη νέας κοινής πορείας στα αθλητικά δρώμενα. Η λογική είναι να ανοίξουμε νέους δρόμους, να δώσουμε νέες κατευθύνσεις, ώστε να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι φορείς.

 Εναρμόνιση του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΟΚ με τον Αθλητικό Νόμο, καθώς και με τις επιταγές της FIBA, ενσωματώνοντας παράλληλα τις αρχές της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως διαχρονικές αρχές και αξίες για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

 Άξονας 4: Δημιουργία ξεκάθαρης ταυτότητας για την ελληνική σχολή μπάσκετ

Το σημαντικότερο ζήτημα, πέραν της λειτουργικής αναδιοργάνωσης της Ομοσπονδίας, είναι η δημιουργία ελληνικής σχολής μπάσκετ. Η Ομοσπονδία θα αναλάβει να ξεκινήσει και να συντονίσει τη συζήτηση για τα χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματα που θα συνθέτουν από δω και στο εξής την ταυτότητα της ελληνικής σχολής μπάσκετ. Μέσω ειλικρινούς διαλόγου με τους ανθρώπους του αθλήματος (παίκτες, προπονητές), τους θεσμικούς φορείς αλλά και τους αρμόδιους επιστήμονες (αθλίατρους, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές) σχεδιάζουμε για πρώτη φορά τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού μπάσκετ στον  21ο αιώνα.

Με ξεκάθαρους στόχους και συγκεκριμένη στρατηγική, θα επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας στο παγκόσμιο στερέωμα. Ξεκινώντας από το κύτταρο του αθλητισμού, το ερασιτεχνικό σωματείο, κρίνεται  απαραίτητη η υποστήριξη των ακαδημιών ανά την Ελλάδα, καθότι τα σωματεία αγωνίζονται καθημερινά για να κρατήσουν τα παιδιά στον αθλητισμό και να δημιουργήσουν τους πρωταγωνιστές του αύριο. Σε αυτή την προσπάθεια, κρίνεται απαραίτητος ο συγκερασμός όλων των απόψεων των εμπλεκομένων, προκειμένου να οδηγηθούμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα με κοινό στόχο τη δημιουργία της εθνικής μας ταυτότητας στο μπάσκετ.

Ειδικότερα:

Η ΕΟΚ θα σχεδιάζει κεντρικά την αναπτυξιακή διαδικασία και θα υποστηρίζει την παραγωγή παικτών σε κάθε σημείο της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας κοινή αγωνιστική φιλοσοφία των αυριανών αθλητών, που θα στελεχώσουν τα σωματεία και τις εθνικές ομάδες. Επαναπροσδιορίζουμε ουσιαστικά το μπάσκετ που θέλουμε να παίζουν οι Έλληνες μπασκετμπολίστες.

 Η υποστήριξη προς τα σωματεία περιλαμβάνει τη συνεχή επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών/παραγόντων και των προπονητών από την ομοσπονδία και το Σύνδεσμο Προπονητών, μέσω των αναξιοποίητων πόρων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε συνεργασία πάντα με τη FIBA. Τα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την καθημερινή λειτουργία των ερασιτεχνικών σωματείων, θα έρθουν σε επαφή με βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ την ίδια στιγμή θα υπάρχει μεταφορά τεχνογνωσίας, καθοδήγηση και  επιμόρφωση των προπονητών των Σωματείων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κοινής μπασκετικής κουλτούρας που θα διέπει εφεξής το Ελληνικό μπάσκετ.

 Παράλληλα, υιοθετούμε και εφαρμόζουμε το ιταλικό μοντέλο λειτουργίας για την ανάπτυξη ταλαντούχων παικτών. Τα σωματεία, τα οποία εστιάζουν στην παραγωγή παικτών στις ακαδημίες τους, επιβραβεύονται με επιπλέον οικονομικούς πόρους από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, βάσει της εξέλιξης των αθλητών αυτών στο μέλλον και την καριέρα που αυτοί θα πραγματοποιήσουν. Με αυτό το μοντέλο, θα δημιουργηθούν ακαδημίες, οι οποίες θα εστιάζουν στην ανάδειξη νέων αθλητών, ενώ την ίδια στιγμή με οικονομικά κίνητρα που θα προσφέρει η Ομοσπονδία, τα σωματεία θα μπορέσουν να επικεντρωθούν στην παραγωγή παικτών, για να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους.

 Οι ακαδημίες αποτελούν την πεμπτουσία του αθλήματος και είναι ο βασικός παράγοντας εξάπλωσης του μπάσκετ, καθώς αναδεικνύει νέους αθλητές και προσελκύει νέους φιλάθλους. Επίσης, οι Ακαδημίες αποτελούν το κύτταρο για την ανάπτυξη προπονητών, διαιτητών και παραγόντων. Για το λόγο αυτό, η Ομοσπονδία θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στην υποστήριξη και ενίσχυση των ακαδημιών σε όλη την Ελλάδα. Από τα ακριτικά χωριά και νησιά μέχρι την πρωτεύουσα, θα εναρμονιστεί η λειτουργία όλων των ακαδημιών με την ταυτότητα που θέλουμε να έχει η Ελληνική σχολή μπάσκετ και ο Έλληνας αθλητής.

 Δημιουργούμε τις απαραίτητες συνθήκες για συνεχή και απρόσκοπτη επικοινωνία της Ομοσπονδίας, μέσω των Ενώσεων, με τα σωματεία. Οι Ομοσπονδιακοί προπονητές με διάθεση εξωστρέφειας θα στηρίζουν και θα ελέγχουν όλα τα Σωματεία σε όλη την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την μπασκετική φιλοσοφία και κουλτούρα  που υιοθετεί πλέον η ΕΟΚ. Οι Ομοσπονδιακοί προπονητές θα αναλάβουν να μεταλαμπαδεύσουν σε όλους τους προπονητές των σωματείων, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, τα γνωρίσματα που θα συνθέτουν πλέον τον Έλληνα μπασκετμπολίστα, ώστε να εργαστούμε από κοινού προς την ίδια κατεύθυνση. Στόχος μας είναι οι Ομοσπονδιακοί προπονητές να ταξιδεύουν συνεχώς όλη την Ελλάδα από άκρη έως άκρη καταγράφοντας, ενημερώνοντας, υποστηρίζοντας και ελέγχοντας όλες τις ακαδημίες και όλα τα Ερασιτεχνικά Σωματεία.

 Στόχος είναι το μπάσκετ να εξαπλωθεί σε κάθε σπίτι και κάθε γειτονιά, ώστε μακροπρόθεσμα να στελεχωθούν οι σύλλογοι και η εθνική ομάδα με παίκτες αδιαμφισβήτητης αξίας, ενώ ταυτόχρονα, με τη διεύρυνση της βάσης, θα δημιουργηθεί η μαγιά για τους αυριανούς  παράγοντες, διαιτητές και φιλάθλους, που είναι εξίσου σημαντικοί για το άθλημα.

 Όλη αυτή η προσπάθεια θα στεφθεί με επιτυχία μέσω της ενεργούς συμμετοχής των  πρεσβευτών του αθλήματος, όλων αυτών που δόξασαν την Ελλάδα. Όλοι οι συντελεστές από τις θρυλικές Εθνικές ομάδες του 1987, του 2005, του 2006 και του 2009 θα επικοινωνούν άμεσα με την αθλητική κοινωνία, δηλαδή θα απευθύνονται στα παιδιά, στα σχολεία, στις ακαδημίες, προκειμένου να  ενώσουμε όλους τους παραπάνω, ώστε να είναι κοινωνοί αυτής της πρωτοβουλίας. Αυτοί οι θρύλοι του ελληνικού αθλητισμού, θα αναλάβουν να φτάσει το μήνυμα του μπάσκετ σε κάθε παιδί, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε γειτονιά και σε κάθε σχολείο.

 Με σεβασμό στην ιστορία του αθλήματος και στη διαδρομή του μπάσκετ στην Ελλάδα, θα ξεκινήσουμε ένα τεράστιο και συνεχές έργο καταγραφής και ανάδειξης  της ιστορίας μας, δημιουργώντας το Ελληνικό Μουσείο Μπάσκετ. Από το ξεκίνημα μέχρι και σήμερα, καταγράφουμε όλα τα στάδια εξέλιξης του αθλήματος στην Ελλάδα. Στόχος του Μουσείου, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα είναι επισκέψιμο από το κοινό,  είναι να μην αποκοπούμε ποτέ από τις ρίζες μας, να θυμόμαστε τους ανθρώπους του μπάσκετ και τις στιγμές που σημάδεψαν τις ζωές μας και φυσικά να ενώσουμε το παρελθόν, με το παρόν και το μέλλον.

 Άξονας 5: Ανάπτυξη του 3Χ3

Δημιουργία αυτόνομου τμήματος στην Ομοσπονδία για το 3Χ3. Είναι γνωστό ότι πλέον το 3Χ3 αναπτύσσεται ραγδαία παγκοσμίως και μετά την ένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες (η πρεμιέρα ήταν καθορισμένη για το Τόκυο), η Ομοσπονδία οφείλει να στηρίξει αυτοτελώς την εξέλιξή του. Το 3Χ3 θα αποτελέσει το εργαλείο, ώστε στα ανοιχτά γήπεδα να ξανακουστεί η μπάλα του μπάσκετ.  Στόχος είναι το 3Χ3 να αποτελέσει πόλο έλξης για τον μαζικό αθλητισμό.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Ομοσπονδία σε συνεργασία με τις Ενώσεις και τα σωματεία, θα δημιουργήσει Πανελλήνια και Τοπικά Πρωταθλήματα Ανδρών, Γυναικών, Μεικτά, Εφήβων, Παίδων, Νεανίδων και Κορασίδων. Στις μικρές, μάλιστα, ηλικίες οι αθλητές θα απολαμβάνουν όλα όσα προβλέπονται για τη μοριοδότηση τους από τον Αθλητικό Νόμο για την Εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, θα εντάξουμε το 3Χ3 και στον Σχολικό Αθλητισμό καθώς και στον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό. Η συνεργασία με σχολεία και Πανεπιστήμια κρίνεται απαραίτητη ενόψει της αναγκαιότητας σύνδεσης του 3Χ3 με την προσέλκυση νέων αθλητών. Άλλωστε, η ίδια η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει δώσει ήδη ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση και την ανάπτυξη του 3Χ3.

Σκοπός μας, η προσέγγιση όλο και περισσότερων νέων αθλητών ανεξαρτήτου ηλικίας, ώστε να έρθουν σε επαφή με το άθλημα, χωρίς στεγανά, αποκλειστικότητες και διαχωρισμούς.  Τα ερασιτεχνικά σωματεία, με την έμπρακτη υποστήριξη των Ενώσεων και της ΕΟΚ, θα αναλάβουν το έργο της προώθησης των πρωταθλημάτων 3Χ3, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη βάση του αθλήματος. Με την αγαστή συνεργασία μας με τα σωματεία, υπό την αιγίδα των τοπικών ενώσεων και την υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση και τη σχολική κοινότητα, κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα προς τη κοινωνία. Καλούμε τους πάντες, να πάρουν μια μπάλα μπάσκετ και να παίξουν. Το μότο για το 3Χ3 αποτυπώνεται στο εξής:

«Κάθε φορά που ακούμε μία μπάλα μπάσκετ σε ένα γήπεδο, λογίζεται ως μια μικρή νίκη για το ελληνικό μπάσκετ».

 Άξονας 6: Πλήρης αυτοτέλεια του επαγγελματικού μπάσκετ

Το ερασιτεχνικό και το επαγγελματικό μπάσκετ έχουν ως κοινή συνισταμένη την  αγάπη για το άθλημα, αλλά την ίδια στιγμή έχουν δομικές διαφορές στη λειτουργία τους.  Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε τον αλληλοσεβασμό, σε μια σχέση ισότητας μεταξύ αυτών και όχι κυριαρχία του ενός πάνω στο άλλο. Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, είναι μέσω της πλήρους και ολοκληρωτικής αυτοτέλειας της οργάνωσης του επαγγελματικού μπάσκετ.

Τούτο θα επιτευχθεί ως ακολούθως:

Οι κανόνες που θα διέπουν εν γένει τη λειτουργία των ΚΑΕ και το επαγγελματικό πρωτάθλημα είναι αντικείμενο, το οποίο θα ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΕΣΑΚΕ, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη για τη διοργάνωση της κορυφαίας κατηγορίας ανδρών του ελληνικού μπάσκετ.

  Κοινός στόχος και των δύο, της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ, είναι η ισότιμη σχέση τους, ο σεβασμός στο έργο τους και η εξέλιξη των ταλαντούχων παικτών που θα αυξήσουν το ενδιαφέρον για το μπάσκετ στην Ελλάδα και θα αποτελέσουν πολύτιμες μονάδες για τη στελέχωση των Εθνικών ομάδων. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το μοντέλο που επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε για την επιβράβευση των ερασιτεχνικών σωματείων που παράγουν παίκτες, θα έχει σύμμαχο και πολύτιμο αρωγό το επαγγελματικό μπάσκετ και απαιτεί ένα ξεκάθαρα ορισμένο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο θα εφαρμοστεί.

 Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία καθιστά σαφές ότι μέσω των στελεχών της (Γενικός Διευθυντής, Νομική Υπηρεσία κλπ) θα είναι δυνατή η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο Ελληνικό Επαγγελματικό Μπάσκετ και, τοιουτοτρόπως, η ΕΟΚ θα αποτελέσει σύμμαχο του ΕΣΑΚΕ στις προωθούμενες παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία για την εξέλιξη του επαγγελματικού μπάσκετ.

Αντί επιλόγου,

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, είναι πλέον αδήριτη η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης καθώς και η ταυτόχρονη προώθηση δράσεων σε οργανωτικό και αθλητικό επίπεδο, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της νέας εποχής. Η προσπάθεια αυτή, περιλαμβάνει το σύνολο των Ενώσεων, των σωματείων, των αθλητών, των προπονητών και λοιπών παραγόντων του αθλήματος.

 Από την πλευρά μας, στόχος είναι να δημιουργήσουμε το περιβάλλον εκείνο που θα εξασφαλίσει συνθήκες διαφάνειας στα οικονομικά, όπως και  στη συνολική λειτουργία της Ομοσπονδίας, με την πραγματική και ουσιαστική υποστήριξη των σωματείων (εξοικονόμηση χρημάτων, νέες πηγές εσόδων, επιμόρφωση στελεχών, μείωση γραφειοκρατίας), δημιουργώντας παράλληλα ξεκάθαρη ελληνική μπασκετική φιλοσοφία, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα νέες στιγμές δόξας για την “Επίσημη Αγαπημένη” των Ελλήνων. 

 Αυτό που ζητάμε από τα σωματεία, τους παράγοντες, τους αθλητές και τους προπονητές, είναι να προσφέρουν το μεράκι και την αγάπη τους για το μπάσκετ. 

 Αυτό που εγγυόμαστε είναι μια ομοσπονδία που θα στέκεται αρωγός στο πλευρό τους, δίνοντάς τους ώθηση, τεχνογνωσία και υποστήριξη. 

 «Με σεβασμό στο παρελθόν οραματιζόμαστε το αύριο του Ελληνικού μπάσκετ»

 Βαγγέλης Λιόλιος.